Personuppgiftsbehandling


FLIPPtryck behandlar Åtta.45 Tryckeri AB (åtta.45) namn-, e-mejl-, adress och andra uppgifter du som privatperson uppgivit vid registrering eller beställning, i förekommande fall personnummer. Åtta.45 Tryckeri AB behandlar vidare uppgifter om din beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med dig, för information, marknadsföring och personliga erbjudanden via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling.

Personuppgifterna behandlas under den tid du har en relation med Åtta.45 Tryckeri AB samt under en tid därefter då du kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans.

Du kan anmäla till Åtta.45 Tryckeri AB att dina personuppgifter inte ska få användas för marknadsföringsändamål. Om du vill avsluta din relation med Åtta.45 direkt efter köp och leverans tar Åtta.45 Tryckeri AB tacksamt emot information om detta. För rättelse av felaktig personuppgift hänvisas till support@flipptryck.se.

Du har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas.

Som privatperson lämnar du genom att acceptera Villkoren ditt samtycke till Åtta.45 Tryckeri AB:s personuppgiftsbehandling så som den beskrivs ovan