Miljö


Vi har varit Svanenmärkta ända från start. Det var långt innan såväl kunder
som tryckerier vaknat till om miljöaspekten. För oss kändes miljötänket självklart och gör det fortfarande. Ytterligare ett exempel på detta är att vi är FSC®-certifierade (Forest Stewardship Council®). Miljö handlar inte bara om “kommersiella framgångsfaktorer”, utan om att här och nu göra allt för att påverka hur morgondagen ska se ut.

Kontakta oss om du vill Svanen- eller FSC®-märka din trycksak.