Kvalitetsledningssystem


Åtta.45 arbetar med QMS, ett kvalitets- och miljöledningssystem som omfattar alla aktiviteter från marknadsföring till leverans. Med QMS får vi en systematisk översyn över våra processer som även säkerställer att personal har rätt kompetens för sina uppgifter. Men vi är till och med mer noggranna än så! Åtta.45 är certifierade enligt CGP, Certifierad Grafisk Produktion av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Med CGP följer man den internationella standarden 12647-2 med tillhörande ISO-standarder.

Hur översätter man allt detta med kvalitetsarbete? Det blir väldigt noggrant.